1995

Prasidėjo mūsų veiklos istorija, kai įkūrėme UAB „Helvina“ ir visą dešimtmetį užsiėmėme ne tik vartų gamyba ir įrangos jiems tiekimu, bet ir automobilių priežiūros medžiagų prekyba.

2OO5

Pastatėme naują vartų gamybos liniją, optimizavime gamybą ir sukūrėme klientų aptarnavimo tinklą ne tik Lietuvoje, bet ir kitose Baltijos šalyse. 

55 OOO

Nuo mūsų įsikūrimo patikimai veikia tūkstančiai gaminių. Tai yra dėsninga, nes mes esame dėmesingi smulkmenoms, būtent jos sudaro visumą.
 


Mūsų projektai


VIZIJA

Profesionalus ir patikimas Jūsų partneris. Savo veiklą vystantis ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje.

MISIJA

Prasmingai išnaudoti savo energiją ir potencialą, bei kurti pažangius, kokybiškus produktus, suteikiančius visų gyvenimui daugiau patogumo ir šiuolaikiškumo.

TIKSLAI

Kokybiškai tenkinti klientų poreikius ir siekti ilgalaikės partnerystės. Užtikrinti aukštą produktų bei paslaugų kokybę. Kurti palankias darbo sąlygas įmonės darbuotojams. Nuolat tobulėti ir plėsti įmonės veiklą visoje Europoje.


GAMYBOS IR KLIENTŲ VALDYMO EFEKTYVUMO DIDINIMAS UAB „IDOMUS" VEIKLOJE

UAB „Idomus“ 2016 m. balandžio mėn.  13 d. pasirašė  projekto „Gamybos ir klientų valdymo efektyvumo didinimas UAB „Idomus“ veikloje“ finansavimo ir administravimo sutartį pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungų fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę „E - verslas LT“.
 
Projekto tikslas -  siekiant efektyvinti savo veiklą, padidinti gamybos apimtis ir padidinti darbo našumą, įmonė planuoja įsidiegti 3 verslo valdymo sistemas - CRM, B2B, Gamybos planavimo ir valdymo, kurių pagalba būtų padidintas veiklos efektyvumas pagrindinėse įmonės veiklos srityse. Planuojamos diegti programos papildys esamus VVS modulius, todėl bus užtikrintas projektų veiklų tęstinumas, nes sistema bus naudojama kasdieninėje įmonės veikloje. Naujos programos bus integruotos į esamą verslo valdymo sistemą, ko pasėkoje įmonė galės matyti visą verslo procesą vienoje vietoje.
 
 
Projekto finansavimas – projekto įgyvendinimui skiriama iki 13 560 EUR iš Europos regioninės plėtros fondo.
 
Projekto įgyvendinimo laikotarpis nuo 2016 metų balandžio mėnesio iki 2018 metų rugsėjo mėn.

PROCESŲ OPTIMIZAVIMAS DIEGIANT INOVATYVIAS VADYBOS SISTEMAS UAB „IDOMUS" VEIKLOJE

UAB „Idomus“ 2016 m. birželio 1 d. pasirašė  projekto „Procesų optimizavimas diegiant inovatyvias vadybos sistemas UAB „Idomus“ veikloje“ finansavimo ir administravimo sutartį pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungų fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę „Procesas LT“.
 
Projekto tikslas - pagerinti įmonės veiklos rodiklius ir efektyviai išnaudoti esamus išteklius. Įmonė planuoja peržiūrėti ir perprojektuoti savo veiklos procesus, naudojant inovatyvius vadybos metodus BPR, LEAN bei iš esmės pagerinti pagrindinius veiklos rodiklių gerinimo.
 
Įgyvendinant šį projektą įmonė peržiūrės ir pertvarkys veiklos procesus taip, kad būtų atsisakoma perteklinio darbo, rankinis darbas galėtų būti pakeistas IT sistemomis, o rezultatai nuolatos stebimi ir matuojami, taip nuolatos tobulinant veiklą. Projektą įmonė planuoja įgyvendinti kompleksiškai peržiūrint procesus, juos permodeliuojant, sukuriant patogius sprendimus veiklos efektyvumui ir perteklinio darbo atsisakymui. Įgyvendinus projektą įmonė planuoji pasiekti našumo padidėjimo, sutvarkyti savo veiklą taip, kad augtų pardavimai ir veiklos pelnas.
 
Projekto finansavimas – projekto įgyvendinimui skiriama iki 15 000 EUR iš Europos regioninės plėtros fondo.
 
Projekto įgyvendinimo laikotarpis nuo 2016 metų birželio mėnesio iki 2018 metų rugsėjo mėn.